MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt kansen, vooral in economisch moeilijkere tijden. Zo creërt VRBB onder andere werkgelegenheid voor langdurig werklozen, Wajongers en mensen met een beperking. Hierdoor heeft VRBB een groot personeelsbestand weten op te bouwen van medewerkers die door de huidige economie na een dienstverband elders zijn ontslagen en bij VRBB weer een nieuwe baan hebben gevonden.

MVO-initiatief dient vooral vanuit ons bedrijf en vanuit de samenleving te komen waarin ook consumenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De overheid kan ondernemers stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen door zelf het goede voorbeeld te geven. Denk hierbij aan verschillende vormen van duurzaamheid zoals milieu, mensen, producten en de maatschappij.

Slim samenwerken met ondernemingen, milieuorganisaties, consumenten en de vakbeweging vormt bij het bovenstaande de sleutel tot succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen!.